Yanak Yağı Aldırma

İnsan yüzü yanak, kulak, çene ve burun gibi birçok unsurdan meydana gelir. Yüzdeki tüm bu unsurların birbiriyle uyumlu olmaları yüz hatlarının estetik bir görünüm oluşturmasını sağlar. Çoğu kişi yüz hatlarından memnun olmadığı için özellikle fotoğraf çektirirken farklı açılar denemekte ve tercihini yüzdeki kusurları gizleyebildiği kareleri seçmekten yana kullanmaktadır. Eğer insan yüzüne altın oran kuralı uygulanırsa yanaklardaki şişkinlik ve yuvarlaklıktan dolayı estetik görünümün bozulduğu görülür.İşi gereği sürekli kamera karşısında olan sinema ve dizi oyuncuları, her açıdan etkileyici yüz hatlarına sahip olmak için bichektomy adı verilen ameliyatı yaptırmaktadır. Giderek yaygınlaşan bişektomi ameliyatı halk arasında yanak yağı aldırma operasyonu olarak bilinmektedir. Bişektomi ile yanak yağı aldırma operasyonu yaptıran kişilerin elmacık kemikleri daha belirgin hale geldiği için yüz hatlarında çok daha etkileyici ve estetik bir görünüm elde edilmektedir.

Yanak Yağı Aldırma Estetiği Nedir?

İnsan yüzü, çocukluk ve gençlik döneminde daha yuvarlak hatlara sahipken büyüme faktörü ve yaşa bağlı olarak olgunlaşma sürecinin tamamlanması ile daha sivri ve keskin hatlara dönüşür. Ergenlik çağı sonrasında yüz hatları iyice belirginleşir ve ana hatlarıyla son şeklini alır. Özellikle çocukluk döneminde dolgun yanaklara sahip kişilerin yüz hatları çok daha çekici gözükmekte, yüzde şirin ve etkileyici bir görünüme yol açmaktadır. Ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte yüz hatlarını meydana getiren diğer unsurların aksine yanaklarda değişim meydana gelmez. Birçok kişide sivri yüz hatlarıyla birlikte yuvarlak ve şişkin yanaklar oluşur. Bu da estetikten uzak bir görünüme yol açar. Yanaklardaki istenmeyen bu görünüm yüzdeki olgun ve keskin ifadenin oluşmasını etkiler.

Bu durum başta birçok kişi için sorun olarak görülmese de özellikle mesleği gereği sürekli ekranlarda olan Hollywood yıldızları için can sıkıcı olabilmektedir. Çünkü yüz hatları birçok açıdan kamera ile kayıt altına alınan ünlü isimler, yüzlerinde daha estetik bir görünüm yakalamak istemektedir. Bu can sıkıcı duruma çare olarak bişektomi (bichektomy) adı verilen ameliyat yöntemi uygulanmaktadır. Bişektomi ameliyatının amacı yüz hatlarındaki görünümü altın oran kuralına uygun hale getirmek ve yüzdeki ifadenin daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamaktır.

Gittikçe yaygınlaşan bişektomi operasyonları sayesinde günümüzde yalnızca oyuncular değil, yanaklarında benzer şikayetlere sahip herkes bu can sıkıcı durumdan kurtulabilmektedir. Böylelikle altın oran kuralına uygun şekilde yüzde üçgenimsi bir görünüm yakalanmaktadır. Amerikalı film yıldızları ile popülerleşen bişektomi operasyonu, yanaklardaki yağ tabakasını ortadan kaldırarak elmacık kemiğinin belirginleşmesini sağlamaktadır. Bu sayede yüz hatlarındaki değişim altın oran kuralına uygun hale gelmektedir.

Yanak Yağı Aldırma Estetiği Altın Oranı Nedir?Güzellik bir sır değildir.

Estetik yüzyıllardır insanlığın ilgisini çeken bir konu olmuştur. Mısır, Antik Yunan, Roma ve Bizans’ta özellikle filozoflar ve sanatçılar tarafından üzerine uzunca düşünülen bu konubaşta matematik ve geometri olmak üzere dönemin resim ve heykel gibi sanat dallarını da etkisi altına almıştır.İlk kimin tarafından bulunduğu belli olmayan altın oran kavramı matematiksel hesaplamalardan mimari çizimlere, heykelcilikten portre resimlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine yer bulmuştur. Bugün altın oran kavramı, estetik kavramı ile birlikte anılmakta ve her şey için geçerli bir güzellik ölçütü olarak ele alınmaktadır. Bir ressamın çizdiği portreden bir fotoğrafçının çektiği kareye, doğadaki bir çiçeğin görünümünden herhangi bir canlının yüzüne kadar kainatta var olan her şeyde estetik görünüm açısından altın oran kuralı aranmaktadır.

Sanatçılar, özellikle insan figürünü ele aldıkları bütün eserlerde altın oran ölçütünü kullanmakta, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir. Altın oran kavramı insanın genel görünümü için de geçerlidir. İnsan vücudunu yüz, boyun, göğüs, bel ve bacaklar olarak parçalara ayırdığımızda her bir alan kendi içinde bir altın oran ölçütüne göre ele alınabilmekte; tüm bu alanlar bir bütün olarak düşünüldüğünde de insan vücudu altın oran ile ölçülebilmektedir.

İnsanı yüz hatları ile ele alacak olursak saç hizasından çeneye kadar uzanan tüm alan altın oran ile değerlendirilebilir. Yüz hatları altın oran çizgisine uygun düşen kişiler, gerek fotoğraflarda gerekse yakından bakıldığında çok daha estetik bir görünüme sahiptirler. Çünkü bu kişilerin yüz hatları bir bütün olarak ele alındığında yüzde üçgenimsi bir oran söz konusu olur. Böylelikle yan profil, karşıdan ve kuş bakışı olmak üzere tüm açılardan kusursuz bir görünüm ortaya çıkar. Yüzdeki görüntü birçok faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Başta burun, kulaklar, kaşlar ve çene olmak üzere yüz hatlarımız yanaklarla birleşerek bir bütün oluşturur.İnsan yüzünde yalnızca yanaklar yuvarlak hatlara sahiptir. Yüzdeki diğer tüm unsurlar keskin uçlara ve daire şeklinden uzak bir görünümdedir. Yanaklardaki yuvarlak görünüm; yüzdeki kaş, burun ve çene gibi diğer unsurlarla birleştiğinde altın oran ölçütünün bozulmasına neden olmaktadır. yanak yağı aldırma estetiği, yüz hatlarında altın oran kuralını bozan yanak görünümünü ortadan kaldırmakta, yüzde üçgenimsi bir görünüm oluşturarak çok daha estetik bir ifadenin oluşmasını sağlamaktadır.

Yanak Yağı Aldırma Estetiği Nasıl Yapılır?

Bişektomi, diğer estetik operasyonlara nazaran ameliyat izi oluşması bakımından büyük bir avantaja sahiptir. Çünkü bu ameliyat sırasında tüm işlem yanağın iç kısmında gerçekleştirilmekte, böylelikle yüzde herhangi bir ameliyat izi oluşmamaktadır.Lokal anestezi uygulanarak hastanın yanak içinde yaklaşık 1 cm’lik bir kesi alanı oluşturarak fazla yağlar bu bölgeden kolaylıkla alınabilmektedir.Hastanın durumuna göre operasyon 30 ila 60 dakika arasında tamamlanabilmektedir. Bu operasyonda temel amaç, yanak bölgesinde yer alan yağ tabakasının inceltilmesi ve elmacık kemiğinin ön plana çıkmasını sağlamaktır.

Bişektomi ameliyatında en önemli nokta operasyonu gerçekleştirecek olan doktorun bu alandaki yetkinliği ve tecrübesidir. Çünkü her kişinin yanak yapısı ve yanaklarındaki yağ oranı değişiklik göstermektedir. Yanaklardan ne kadar yağ alınacağı çok kritik bir karardır. Birçok kişi bişektominin yüzde hoş görünen çukurlar oluşturmak olduğunu düşünse de bu ameliyatın temel amacı kesinlikle yanaklarda çukurluk oluşturmak değil, yağları arka plana atarak elmacık kemiğini belirginleştirmektir. Tam tersi olarak, bazı kişilerde de yanaklarda orantısız şekilde çöküklük ve çukurlar bulunmakta; bu tarz şikayetlere sahip kişilerin de yanak içlerine dolgu işlemi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve doğru oranın yakalanması hekim tecrübesine bağlıdır.

Yanak Yağı Aldırma Estetiği Kimlere Yapılır?

Bişektomi ya da diğer adıyla yanak yağı aldırma ameliyatı, yüz hatlarındaki ifadeden yanaklardaki şişkinlik ve dolgun görünüm yüzünden rahatsızlık duyan kişiler için uygulanmaktadır. Bu operasyon ergenlik çağını atlatmış, yüzünde estetik operasyon için herhangi bir engeli bulunmayan kadınlar ve erkekler için yapılabilmektedir. Ani kilo alımı gibi durumlarda yanaklarında şişkinlik oluşan kişiler de bu operasyondan faydalanabilmektedir.

Yanak yağı aldırma Estetiği Öncesi

Bişektomi ameliyatı yaptırmaya karar veren kişiler öncelikle doktor kontrolünden geçmeli, yanak yapıları incelenmelidir. Operasyona elverişli kişilerin ameliyat zamanına kadar ağız içinde herhangi bir enfeksiyon olmaması önemlidir. Aynı şeklide kullanılıyorsa kan sulandırıcı vb. ilaçların ameliyattan 15 gün önce kesilmesi gerekmektedir. Operasyon öncesi doktor tarafından detaylı bir bilgilendirme yapılır ve uyulması gereken tüm noktalar aktarılır.

Yanak yağı aldırma Estetiği Fiyatları

Yanak yağı aldırma ameliyatı, uygulanma süresi ve alınacak yağ oranı bakımından kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bişektomi ameliyatını uygulayacak olan doktorun tecrübesi, ameliyatın toplam süresi, yapılacak işlemler, varsa ameliyatı ilgilendiren diğer faktörler bir araya geldiğinde fiyat konusu netlik kazanacaktır. Her şeyden önce yanakların görünümü ve mevcut durumu doktor tarafından görülmelidir. Dilerseniz WhatsApp destek hattımız üzerinden bize ulaşabilir, yüzünüzü farklı açılardan net bir şekilde gösteren fotoğraflarınızı göndererek bir ön değerlendirmeye sunabilirsiniz. Gerekli incelenmelerin tamamlanmasının ardından fiyatla ilgili olarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Yanak yağı aldırma Ameliyatı Estetik Bir Görünüm İçin Yeterli midir?

Bu sorunun net bir cevabı olmamakla birlikte, bişektomi operasyonunun temel amacı hatırlanmalıdır. Bu operasyonda hedeflenen nokta kişinin yanaklarındaki yağ tabakası yüzünden arka planda kalan elmacık kemiklerini daha belirgin hale getirmektedir. Yüz hatlarını oluşturan burun, kaş, çene ve kulaklar gibi diğer unsurlar da düşünüldüğünde, bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Bişektomi ameliyatı tek başına bir yüz estetiği operasyonu olarak düşünülmemelidir. İnsan yüzü birbirinden bağımsız birçok unsura sahiptir. Tüm bu unsurların birleşmesiyle bir bütün oluşturur. Yüz bölgesinde başka şikayetler mevcutsa, bişektomi diğer estetik operasyonlarla birlikte uygulanabilmektedir. Kusursuz bir yüze sahip olmak için bişektomi ameliyatının tek başına yeterli olmadığını ancak estetik bir yüzün en son aşamasını oluşturduğu söyleyebiliriz.

Yanak yağı aldırma Estetiği Öncesi

Bişektomi ameliyatı yaptırmaya karar veren kişiler öncelikle doktor kontrolünden geçmeli, yanak yapıları incelenmelidir. Operasyona elverişli kişilerin ameliyat zamanına kadar ağız içinde herhangi bir enfeksiyon olmaması önemlidir. Aynı şeklide kullanılıyorsa kan sulandırıcı vb. ilaçların ameliyattan 15 gün önce kesilmesi gerekmektedir. Operasyon öncesi doktor tarafından detaylı bir bilgilendirme yapılır ve uyulması gereken tüm noktalar aktarılır.

Yanak yağı aldırma Estetiği Sonrası

Yaklaşık bir saatte tamamlanan yanak yağı aldırma estetiği sayesinde, hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebilmekte ve gündelik hayatlarına devam etmelerine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu operasyon yanağın iç bölgesinden gerçekleştirildiği için yüzde iz oluşması söz konusu değildir.

Bişektomi sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar; ilk gün için katı beslenmeden uzak durmak, ağzın iç bölgesinde hijyenik bir ortam oluşturmak ve ilk 30 gün için ağızdaki dikişlerin enfeksiyon kapmasına yol açabilecek şeylerden uzak durmak sayılabilir. Bu süreçte ağızda gargara yapılabilir, dikkatli bir şekilde dişler fırçalanabilir. Tam sonucun elde edilmesi için 15 ila 30 günlük bir zaman geçmelidir. Operasyon sonrası atılan dikişler kendiliğinden erirler ve herhangi bir dikiş alma işlemi uygulanmamaktadır. Yanak içlerindeki yaraların iyileşmesinin ardından yüzde altın oran kuralına uygun estetik bir görünüm kazanılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ameliyat öncesinde nelere dikkat edilmelidir?

Operasyona elverişli kişiler ameliyat öncesinde doktor tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir. Yanak inceltme ameliyatı olacak kişilerin ağız içinde herhangi bir enfeksiyon olmaması, kan sulandırıcı vb. ilaçları ameliyattan 15 gün önce kesmeleri ön koşuldur.

Operasyon işlemi ne kadar sürmektedir?

Yanak inceltme operasyonu hastanın durumuna bağlı olarak 30 ila 60 dakika arasında gerçekleşmektedir.

Ameliyat sonrası iz kalır mı?

Bu soruya net bir şekilde hayır diyebiliriz. Bişektomi (yanak inceltme ameliyatı) operasyonu tamamen yanağın iç bölgesinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu sayede yüzde herhangi bir iz oluşması söz konusu değildir.

Ameliyat sonrası normal hayata dönüş süresi nedir?

Bişektomi yaklaşık 30 ila 60 dakika arasında tamamlanabilen bir operasyondur. Hastanın aynı gün içinde taburcu olması ve gündelik hayatına kaldığı yerden devam etmesinin önünde hiçbir engel yoktur.

Ameliyatın riskleri nelerdir?

Her ameliyatın bir riski bulunmaktadır. Ancak günümüzde birçok ameliyat doğru koşullarda ve tecrübeli doktorlar ile gerçekleştirildiğinden ötürü bu riskler en aza indirilmektedir. Bişektomi ameliyatının da özellikle ağızdaki dikişlerden dolayı enfeksiyon kapma riski söz konusudur. Ancak risksiz hiçbir ameliyatın bulunmadığı, önemli olan ameliyatla ilgili riskleri en aza indirmek için uygun koşulların sağlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Ameliyat sonrasında nasıl beslenmelidir?

Bişektomi sonrasında hastaların beslenmelerine ilk gün için büyük özen göstermeleri gereklidir. Katı besinlerden uzak durmalı, ağızda tahribata yol açabilecek asitli sıvılardan uzak durulmalıdır.İlk 15 gün içerisinde ağız içindeki yarada enfeksiyon oluşturmayacak şekilde dikkat edilerek normal beslenmeye devam edilebilir.

Kimler yanak yağı aldırma estetiği yaptırabilir?

Ergenlik çağını atlatmış, yanak bölgesinde şişkinlik oluşan, ani kilo alınıma bağlı olarak yanaklarında dolgunluk meydana gelen kadın ve erkekler bişektomi ameliyatı yaptırabilirler.

Ameliyat sonrasında nelere dikkat etmeliyim?

Bişektomi operasyonu sonrası dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ağız içinde herhangi bir enfeksiyon oluşmamasıdır. Yanakların içindeki dikişler kendiliğinden erime özelliğe sahiptir ve bu bölge kolaylıkla enfeksiyon kapabilir. İyileşme süresi boyunca enfeksiyon riski oluşturabilecek her şeyden uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrasında rahatlıkla konuşabilir miyim?

Bişektomi ameliyatı kişinin hiçbir şekilde kişinin gündelik hayatına dönüşü önünde bir engel oluşturmaz. Ameliyat sonrasında dilediğiniz gibi konuşabilir, nefes alabilir, gündelik faaliyetlerinizi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Yaraların iyileşme süresi ne kadardır?

Bu durum yanaklardan alınan yağ oranına bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ortalama 1 hafta içerisinde yaralarda iyileşme gözlemlenir, kesin sonuçlar  7  ila 10 gün arasında ortaya çıkmaktadır.

Bir cevap yazın