Buz Hücre Saç Ekimi

Bugün saç ekimi konusunda dünyanın farklı yerlerinde bilimsel ve akademik çalışmalar yürütülmekte, saç dökülmesini engellemek ve saç ekimi tekniklerini geliştirmek için yeni yollar aranmaktadır. Ancak tüm bu süreçler belirli bir maliyetin ortaya çıkmasına neden olmakta ve ilerleme kaydedilmesi için zaman gerektirmektedir. 2015 yılında İsveç’teki akademik çalışmaların sonucu olarak geliştirilen buz hücre saç ekimi yöntemi saç ekimi konusunda bilinen en güncel ve en son tekniktir. Uzun süreli ar-ge çalışmalarının bir neticesi olarak saç köklerinin canlılık özelliklerini yitirmeden nakil edilebilmelerini sağlayan buz hücre saç ekimi tekniği ülkemizde yalnızca İsveç Klinik tarafından uygulanabilmektedir. Üstelik bu yöntem aynı zamanda fue saç ekimi ile birlikte kullanılabilmektedir.

Buz Hücre Saç Ekimi Nedir?

İnsan saçı yapısı gereği doğum anından itibaren hiç durmadan uzamaya başlar. Alın bölgesinin üstünden ense olarak tabir edilen bölgeye kadar insan kafasının üst kısmını kaplayan saçlar vücuttaki çeşitli vitamin, mineral ve proteinler aracılığıyla beslenmektedir. Bir kişinin saç yapısına bakarak nasıl bir hayatı olduğuyla ilgili fikir yürütebilmek mümkündür çünkü insan saçı yaşantı tarzına ilişkin çeşitli veriler barındırır. Örneğin saçları yaşına göre erkenden beyazlamış ve dökülmeye başlamış bir kişinin stresli bir hayatı olması ya da sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklara sahip olması şaşırtıcı değildir. Aynı şekilde düzenli olarak bakımı yapılan gür ve sağlıklı saçlar bir refah belirtisi olarak kişinin özgüveninin yüksek olduğunu ve başarılı bir kariyere sahip olduğunu ifade eder. Saçlarımızın bu denli önemli veriler ifade etmesi ve günlük yaşantımızda dış görünüşümüz için önemli bir yer tutması canlılık özelliğine sahip olmasıyla ilişkilidir.Saç köklerini oluşturan hücreler, vücuttaki vitamin ve mineral kaynağından ihtiyaçlarını karşılayabildikleri sürece gelişimlerini sürdürmeye devam ederler.

Bu durum kalp ve karaciğer gibi hayati öneme sahip organların yapısına benzetilebilir. Tüm bu organlarımız, bir gelişim halindedir ve bu durumu sürdürebilmek için besinlere ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak, saç kökleri genetik faktörlere ve çevre koşullara bağlı olarak zaman içerisinde yıpranmaya başlayabilir ve saçlarda dökülmeler meydana gelebilir. Bu durum saç ekimi teknikleri ile telafi edilebilse de aslında son akademik çalışmalar durumun bu kadar basit olmadığını göstermektedir.

Saç kökleri oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Bir insanın on binlerce saç teli olduğu düşünüldüğünde saç köklerinin ne kadar ince ve narin bir yapısı olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Saç kökleri saç ekimi işlemi sırasında zarar görebilir veya yıpratılabilir. Her ne kadar bu durumu engellemek için ileri saç ekimi tekniklerine başvurulsa da saç köklerinin donör bölgeden alındıktan sonra bekletilmesi en önemli sorundur.

Buz hücre saç ekimi tam bu noktada devreye giren ve saç köklerinin soğuk zincir koşullarında saklanmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede saç köklerinin hasar görmesi ve canlılık özelliklerini yitirmeleri engellenmektedir.

Verimsiz Saç Kökü (Zarar Görmüş) Nedir?

Saç kökleri, donör yani verici saha adındaki bölgeden alınır. Bu bölge ense olarak tabir edilen ve kulakların arkasında kalan kısımdır. İnce uçlu iğneler (punç) yardımıyla gerçekleştirilen bu işlem her bir saç kökü için tek tek uygulanmaktadır. Donör bölgeden çıkartılan saç kökleri, saç ekimi işlemi için ayrı bir yerde bekletilir. Saç kökleri her ne kadar tıbbi ekipmanlar yardımıyla alınıp yine tıbbi gereçler yardımıyla bekletilse de aslında bu durum saç köklerinin yıpranmasına yol açmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması için saç köklerini kalp ve karaciğer gibi hayati öneme sahip organlarımıza benzetebiliriz. Nasıl ki organ nakli sırasında geçen süre ve organların saklanma koşulları büyük önem arz ediyorsa, aynı durum saç kökleri için de geçerlidir. Saç kökleri doğru saklama koşulları altında muhafaza edilmedikleri takdirde canlılık özelliklerini yitirmeye ve yıpranmaya başlar.

Saç ekimi operasyonunun 5-6 saati bulabildiği düşünüldüğünde, bu sürenin hassas yapıya sahip saç kökleri için epey fazla olduğunu belirtmeliyiz. İşte bu sırada saç kökleri zayıflar ve yıpranır. Her 10 saç kökünün 3-4 tanesi canlılık özelliğini yitirir ve verimsiz saç kökü ortaya çıkmış olur. Bu saç kökleri ekildikleri zaman ne yazık ki uyum sağlamakta zorluk çekecek ve hacimli saçlar olarak geri dönüş sağlayamayacaklardır.

Neden İsveç Klinik?

İlk İletişim

Size özel atanan Estetik Maker’ınız ile nasıl bir süreç geçireceğiniz konusunda detaylı bilgi alarak sizin için en doğru olabilecek operasyon değerlendirme testine yapıyoruz.

Planlama & Rezervasyon

Saç Ekimi hakkında resimlerinizin incelenip planlamanız yapıldıktan sonra ücretsiz randevu alarak doktorumuz ve Estetik Maker’ınızla ön görüşme yapıyor sonuca birlikte karar veriyoruz.

Estetik Maker

Beklentilerinizi dinleyerek size nasıl çözüm üretebileceğimizi Estetik Maker’larımız doktorlarımızla görüşerek konu hakkında sizi bilgilendiriyor ve tüm sürecinizi yönetiyoruz.

İsveç Tekniği

İsveç bilim adamlarının keşfettiği kişiye özel burun estetiği için özel hesaplamalar ile doğal ve en doğru sonucu yakalayarak operasyon süresini kısaltmayı hedeflemektedir.

Saç Ekiminde Soğuk Zincir Nedir?

Soğuk zincir başta tıp olmak üzere, biyoloji ve gıda alanlarında yer edinmiş bir kavramdır. Bozulmaya veya yıpranmaya elverişli maddelerin doğru koşullar altında (sıcaklık değeri, oksijen ile temas oranı ve kimyasal reaksiyon vb.) saklanarak muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Evlerde tüketilen süt ve süt ürünleri, hastanelerde gerçekleştirilen organ nakilleri, kanser gibi hastalıkların iğne olarak sunulan ilaçları, laboratuvar ortamında üretilen kimyasallar ve içerikler soğuk zincir koşullarında saklanmaktadır. Aksi halde bileşiklerinde bozulmalar söz konusu olacaktır.

Çok daha basit anlamıyla evlerimizdeki buz dolabını örnek gösterebiliriz. Nasıl ki buz dolapları yiyecek ve içeceklerin bozulmadan ve uzun süre saklanabilmelerini kolaylaştırıyorsa, aynı çözüm saç kökleri için Buz Hücre saç ekimi yöntemi tarafından sağlanmaktadır. Buz dolabının üretim amacı temel gıdaların saklanabilmesi içindir ve üretim malzemesinden tasarımına kadar temel amacına göre dizayn edilmiştir. Saç kökleri için de özel olarak geliştirilen ve icecase adı verilen saklama üniteleri mevcuttur. Tıbbi şartlar gözetilerek üretilen bu saklama üniteleri saç köklerinin yapılarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Soğuk zincir standartlarının korunduğu icecase’ler içerisinde tutulan saç kökleri, canlılık özelliklerinden hiçbir şey yitirmeden saç ekimine elverişli şekilde bekletilebilmektedir.

Buz Hücre Saç Ekimi Avantajları

Buz hücre saç ekimi diğer yöntemlere göre birçok avantaja sahiptir. İsveç’teki akademik çalışmalar, bu avantajların kişiye daha hacimli ve canlı saçlar sağladığını ortaya koymaktadır. Buz hücre saç ekimi en başta saç ekimi teknikleri içerisindeki en ekonomik seçenek olarak öne çıkmaktadır. Sıradan bir saç ekimi işleminde, işlem yapılacak saç kökü başına bir ücret belirlenmektedir.

Ne yazık ki donör bölgeden alınan birçok saç kökü zarar görmekte, doğru koşullarda saklanmadıkları için canlılık özelliklerini yitirmektedir. Saç ekimi sırasında ölü saç hücrelerinin de nakil edildiği ve bu saç köklerinden yeterli verim alınamadığı bilinen bir gerçektir. Bu yönüyle bakıldığında kişiye hiçbir dönüşü olmayan saç köklerinin de ekilmesi için ücret talep edilmektedir. Oysaki buz hücre saç ekimi yönteminde donör bölgeden alınan saç köklerinin canlılık özelliklerini kaybetmeleri engellenir ve bu sayede maksimum geri dönüş elde edilir. Bir başka ifade ile size saç olarak dönüş sağlayamayacak saç kökleri için ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Çünkü buz hücre saç ekiminde soğuk zincir koşulları gözetilir ve saç kökleri en iyi şekilde muhafaza edilir.

Bu yöntemin sağladığı bir diğer avantaj ise nakil işlemi sonrası saç köklerinin daha erken uyum sağlamalarıdır. Buz hücre saç ekimi ile nakil edilen saç kökleri canlılık özelliklerini ilk günkü gibi korudukları için uygulama yapılan bölgeye kısa sürede adapte olurlar ve saç döngüsünü devam ettirirler. Bu sayede çok daha kısa sürede uzayan saçlar ortaya çıkar ve hacim kazanmaya başlar. Diğer yöntemlere göre Buz Hücre saç ekiminin kısa süre içerisinde sonuç verdiğini söyleyebilmek mümkündür.

Buz hücre saç ekiminin bir başka avantajı da ileride yaşanabilecek saç dökülmelerine karşı engelleyici oluşudur. Saç ekimi yaptırmak, saçların bir daha asla dökülmeyeceği anlamına gelmez. Saçların devamlılığı genetik ve çevre etkenler kadar beslenme alışkanlığı ve yaşam tarzıyla da ilişkilidir ve sonuç olarak kişiye bağlı bir durumdur. Ancak çoğu saç ekimi işlemi saç köklerine zarar vererek ve özensiz bir şekilde gerçekleştirildiği için yıpranan saç kökleri kısa süre içerisinde işlevselliklerini yitirecektir. Bunun sonucunda da ilerleyen yıllarda toplu halde saç dökülmeleri ve bölgesel seyrelmeler meydana gelecektir. Buz hücre saç ekimi saç köklerini ilk anki gibi canlı ve dinç tuttuğu için, nakil edildikleri bölgede de varlıklarını en iyi şekilde sürdürebilmelerini sağlar. Bir başka ifadeyle saç köklerinin daha uzun ömürlü olmalarının zeminini oluşturur. Bu sayede ileride söz konusu olabilecek saç dökülmeleri engellenir veya olabildiğince geciktirilir.

Buz Hücre saç ekimi yöntemi, saç ekimi sürecini hiçbir şekilde uzatmaz. Aksine sürecin daha sağlıklı ve detaylı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Saç ekimi her ne kadar saç köklerinin donör bölgeden alınıp uygulama yapılacak bölgeye nakil edilmesiyle ilişkili bir konu olsa da, çoğu zaman saç köklerinin hangi koşullar altında ve nasıl bekletildiği gözden kaçırılan bir noktadır. Buz Hücre saç ekimi bu detaya yoğunlaşarak saç köklerinin sağlıklı ve canlı yapısının korunmasını sağlar.

 • Buz Hücre saç ekimi saç köklerinden maksimum verim alınmasını sağlar
 • Saç köklerinin canlılık özelliklerini yitirmelerini engeller
 • Verimsiz saç kökleri için ücret ödenmesi söz konusu değildir
 • Saçların daha gür ve hacimli olmasını kolaylaştırır
 • Daha kısa sürede sonuç alınmasını destekler
 • İleride olabilecek saç dökülmelerini engeller veya geciktirici etki yaratır
 • Saç ekimi sürecini uzatmaz ya da ek seans gerektirmez
 • Saç kökleri zayıflayan kişilerin de saç ekimi yaptırabilmelerini sağlar
 • Saç ekimi işlemini pekiştirerek ekonomik ve bütçe dostu bir seçenek sunar

Buz Hücre Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi, temelde kişinin ihtiyaç duyduğu saç köküne bağlı olarak fiyatlandırılan bir operasyondur. Yani, saç ekiminin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirtmemiz gerekir. Çünkü herkesin saç dökülmesi oranı farklılık göstermektedir. Günümüzde en yaygın tekniklerden biri olan fue saç ekimi, kişinin ihtiyaç duyduğu saç kökü üzerinden ücretlendirilmektedir. Ancak bu işlem için ödenen fiyat, verimsiz ve geri dönüşü olmayan saç köklerini de kapsamaktadır. Buz hücre saç ekimi, fue saç ekimi tekniği ile entegre bir şekilde gerçekleştirildiği için saç köklerinden maksimum verim alınmasını, bir başka ifade ile her saç kökünün etkili geri dönüş sağlamasını desteklemektedir. Bu yönüyle ele alınacak olursa çok daha ekonomik ve etkili bir seçenek olduğu anlaşılacaktır. Buz hücre saç ekimi ücretleri, gerçekleştirilecek saç ekimi operasyonunun büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Buz hücre saç ekimi fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi için WhatsApp hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Buz Hücre saç ekimi herkese uygulanabilir mi?

Buzla hücre saç ekimi, saç ekimi yaptırmak için herhangi bir engeli bulunmayan herkese uygulanabilmektedir. Bu teknik için ön koşul kişinin saç ekimi yaptırmaya elverişli olmasıdır.

Buz Hücre saç ekimi yöntemini neden tercih etmeliyim?

Buz Hücre saç ekimi yöntemi donör bölgeden alınan saç köklerinden elde edilecek verimi maksimum seviyeye çıkartmaktadır. Normal saç ekimi yöntemlerinde her 10 saç kökünden 3 veya 4 tanesi ölü saç kökü olabilmektedir. Ölü olan ve verimsiz durumdaki saç köklerine de ücret ödeyeceğiniz düşünüldüğünde, buzla saç ekimi çok daha makul ve ekonomik bir tercihtir.

Buz Hücre saç ekiminin diğer yöntemlerden farkı nedir?

Buz Hücre saç ekiminin temel farklı diğer yöntemlerin aksine en büyük önemi donör bölgeden alınan saç köklerinin soğuk zincir standartlarında muhafaza edilmesini sağlamasıdır. Bu sayede diğer yöntemlerde meydana gelen ölü saç kökü problemi ortadan kalkmaktadır.

Buz Hücre saç ekimi kaç seansta yapılmaktadır?

Buz Hücre saç ekimi tek seansta yapılabilmektedir. Bu durum, tamamen saç ekimi işleminde uygulanacak teknik, operasyonun büyüklüğü ve saç ekiminin seans sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Buz Hücre saç ekimi tehlikeli midir? Riskleri var mıdır?

Buz Hücre saç ekimi, saç ekimi işleminin bir alt uygulaması olarak düşünülebilir. Doğrudan doğruya donör bölgeden alınan saç köklerine uygulanan bir işlem olduğu için kişiye yönelik herhangi bir riski bulunmamaktadır.

Buz Hücre saç ekiminden sonra saçlar ne zaman çıkmaya başlar?

Bu soruya kesin bir cevap verebilmek mümkün değildir. Çünkü saçların tekrar çıkması kişisel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ancak Buz Hücre saç ekimi daha verimli sonuçların çok daha kısa sürede alınmasını sağlamaktadır. Diğer saç ekimi işlemlerine göre bu yöntem sayesinde çok daha kısa sürede netice alınabilmektedir.

Buz Hücre saç ekimi herhangi bir ize veya yaraya neden olur mu?

Buz Hücre saç ekimi herhangi bir ize veya yaraya neden olmaz. Ancak kişide saç ekimi işleminin yol açtığı ve normal olan kabuklanma, geçici kızarıklık gibi durumlar meydana gelebilir. Tedavi süreci içerisinde bu izler ortadan kalkacaktır.

Buz Hücre saç ekimi çalışmama engel olur mu?

Buz Hücre saç ekimi, saç ekimi tekniklerine entegre bir şekilde uygulanmaktadır. Dolayısıyla kişinin çalışmasına herhangi bir engeli yoktur. Saç ekimi işlemi, iş hayatına dönülmesini engelleyen bir işlem değildir.

Buz Hücre saç ekimi sonrası iyileşme süresi ne kadardır?

Kullanılan saç ekimi tekniğine nazaran buzla saç ekimi ile nakil edilen saç kökleri daha kısa sürede uygulama yapılan bölgeye uyum sağlamaktadır. Kişisel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteren bu süreç, daha hacimli ve gür bir görünüm elde edilmesiyle diğer yöntemlere göre çok daha erken netice alınmasını sağlamaktadır.

Buz Hücre saç ekimi nasıl gerçekleştirilmektedir?

Bu yöntem sayesinde donör bölgeden alınan saç kökleri soğuk zincir standartları korunarak özel icecase’lerde muhafaza edilmektedir.

Buz Hücre saç ekimi her yerde yapılabilir mi?

Hayır. Buz Hücre saç ekimi, saç köklerinin canlılık özelliklerini soğuk zincir standartlarında korumayı hedefleyen yeni bir tekniktir. Başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bu konuda eğitim almış sağlık personelleri ve özel tıbbi ekipmanlar gereklidir. Ülkemizde yalnızca İsveç Klinik’te uygulanabilmektedir.

Buz Hücre saç ekimi ağrılı bir işlem midir?

Hayır, Buz Hücre saç ekimi kesinlikle ağrılı bir işlem değildir. Çünkü bu teknik donör bölgeden alınan saç köklerine uygulanmakta ve saç ekimi yaptıran kişiye herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Buz Hücre saç ekimi herhangi bir yan etkiye sahip midir?

Buz Hücre saç ekimi, yalnızca saç köklerinin saklama koşullarını iyileştiren ve saç köklerinin canlılık özelliklerini yitirmelerini engellemeyi amaçlayan bir işlemdir. Bu yüzden herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Buz Hücre saç ekimi kadınlara da uygulanabilir mi?

Bu çok daha geniş kapsamlı bir sorudur. Saç ekimi işlemi yalnızca erkekler için değil bu dertten muzdarip durumdaki kadınlar için de yapılabilmektedir. Dolayısıyla saç ekimi tekniklerinden biri olan Buz Hücre saç ekimi yönteminin kadınlara da uygulanması mümkündür.

12 yorum

 • cengiz karadağ

  isveç klinik’teki herkese teker teker teşekkürler. Buz hücre tedavisi söyledikleri gibi daha güçlü saçlara sahip olmamı sağladı. Her dedikleri doğru çıktı. Başlangıçtan beri çok ilgiliydiler. Kesinlikle herkese öneriyorum. Kurumsal yaklaşımları, hasta ile olan iletişimleri, doktorların tecrübesi, sağlık personelinin güler yüzlü oluşu ve sorduğunuz her soruya samimiyetle yanıt vermeleri… kısacası insan olduğunuzu hissediyorsunuz… parayı aldık işimiz bitti gibi bir yaklaşım söz konusu bile değil. Ben bu yüzden ekstra memnun kaldım.

 • Mehmet Yılmaz

  buz hücre tedavisi türkiye’ye de gelmiş duydunuz mu bilmem. Bir buçuk yıl önce İsveç’te yaptırdım bu tedaviyi 😀 valla sırf bu iş için oralara kadar gittim. Uçak bileti, pasaport işlemleri, konaklama derken epey bir para gitti. Şimdi türkiye’de uygulandığını görünce içim bir tuhaf oldu. Saç ekimi yaptırmak isteyen arkadaşlar inanılmaz şanslısınız. Çok daha ucuza bu tedaviden yararlanabileceksiniz. İsveç klinik bu öncülüğü üstlendiği için takdiri hak ediyor. Yoksa bu ekonomik ortamda gerçekten de yurt dışına gitmek olacak iş değil.

 • Harun Delikol

  buz hücre tedavisi yaptırdım ve çok memnunum kesinlikle herkese tavsiye ederim. Nisan ayında düğünüm var saçlarım şimdiden gürleşti bile. Nişanlım yeni halimi çok beğeniyor ve eskisi gibi karizmatik ve yakışıklı olduğumu söylüyor. Valla yıllardır bankaya kredi için gelen müşterilerim var artık epey samimiyiz. Onlar bile bir değişik bakıyor çok karizmatik olduğumu onlar da söylüyor. Kesinlikle saç ekimi yaptırmaya karar verdiyseniz buz hücre tedavisi yaptırın beyler.

 • izzet Arslan

  Saç ektirdim ama saçlarım yeterince gür değil istediğim kadar yoğun değil, saçlarımı yıkarken saç tellerim elimde kalıyor saçlarım hiç güçlü değil diye şikayet ediyorsanız arkadaşlar hiç suçu başka yerde aramayın. Fue saç ekimi sadece saç ekimi işlemini daha da geliştiren bir teknik ama saç köklerini güçlendiren bir etkisi yok… Ne yazık ki çoğu kişi bunu bilmiyor. Zaten fue tekniği ile saç ekimi yapmayan yer kalmadı. Benim size tavsiyem isveç klinik. Çünkü saç ektirdikten sonra ortaya çıkan şikayetler eğer buz hücre tedavisi yaptırırsanız söz konusu olmuyor. Kısacası buz hücre tedavisi saç köklerini güçlendiren ve doğru koşullarda saklanarak ölmelerini engelleyen yeni bir teknik. İsveç klinik bu tekniği Türkiye’ye getirdi ve başka uygulayan bir merkez yok. Detaylı bir şekilde internette araştırıp youtube’daki videolara bakın derim. Çoğu merkezdeki doktorlar bile bu yöntemi bilmiyorlar buz hücre dediğiniz zaman o ne ya diye yüzünüze bakıyorlar. Literatürü hiç takip etmeyen adamlara kafanızı emanet etmeyin!!! Sonra başınız yanmasın!

 • Kadir Çokadar

  7 yıl önce nişantaşında adını vermek istemediğim bir yerde saç ekimi yaptırmıştım. Yaklaşık 3 yıl önce saçlarımda tekrar dökülmeler ve seyrelmeler meydana geldi arkadaşlar. Üstelik ense ve tepe bölgemle ön bölge arasında inanılmaz fark oluşmaya başladı. Zaman geçtikçe saçlarımın görünümü daha da değişti. Hiç memnun kalmadım. Yeni tanıştığım birçok kişi aa siz saç mı ektirdiniz diye soruyor. Bu durumdan iyice rahatsızım. Görenler hemen saçlarımda bir tuhaflık olduğunu anlayabiliyordu. Sonra arabamı götürdüğüm yetkili servisteki ustanın oğlu da saç ektirmiş. İsveç klinik’i ondan öğrendim ve gittim görüştüm. Buz hücre tedavisi uygulanarak bana saç ekimi yapıldı. Saçlarımın çok daha dolgun ve güçlü olduğunu söyleyebilirim. Henüz 7 ay olmasına rağmen eskiden yaptırdığım saç ekimine göre çok daha iyi sonuç verdiği kesin. O zamanlar buz hücre tedavisi uygulanmıyormuş. Şimdi saç ektirmeyi düşünen herkes bu tekniği tercih etsin derim. Sonra benim gibi yıllar geçince tekrar aynı dertten muzdarip olmayın.

 • aslı

  Erkek arkadaşımın önden saçları dökülmeye başladı. Son bir yılda ciddi dökülmeler oldu. Saç ekimi yaptırmaya karar verdi ve birçok yer araştırdık. En iyisinin isveç klinik olduğunu duyduk. Zaten İsveç tekniğini Türkiye’de uygulayan tek merkez burasıymış. Biz ekstradan bir de buz hücre tedavisi yaptırdık. Geceleri erkek arkadaşımın saçlarında sürekli ellerimi gezdiriyorum : )):) valla benim bile bu kadar hacimli saçlarım yok kıskanmıyor değilim 😛

 • Mehmet Kadri Ulubey

  Merhabalar ben Düsseldorf’ta yaşıyorum, ismim Mehmet Kadri Ulubey. 2017 Eylül ayında isveç klinik’te saç ekimi yaptırdım. Benimle birebir ilgilenen ve buz hücre tedavisi hakkında bilgilendiren Zeliha hanıma özellikle teşekkür ediyorum. Saçlarım hem istediğim görünüme kavuştu hem de arkadaşlar son derece ilgiliydiler sağolsunlar. İsveç klinik’i tercih ederseniz olaylara ne kadar bilimsel ve ciddi yaklaştıklarını göreceksiniz. İçerisi bir aile ortamı gibi. Tedaviniz boyunca sizinle ilgileniyorlar ve her şeyi açıklığa kavuşturuyorlar. Tuğrul beye de teşekkür ederim beni burnumdaki şikayetim konusunda epey bilgilendirdi. Bu yaz inşallah burun ameliyatı için tekrar geleceğim. Herkese sevgiler…

 • Veli Tan

  Saç ekimi yaptırmayı düşünen arkadaşlar buz hücre tedavisini mutlaka araştırın. Fue tekniği ile saç yaptırmak ne yazık ki yeterli olmayabiliyor. İş yerinden arkadaşım saç ekimi yaptırdı ve bir yılın sonunda saçları istediği doygunluğa ulaşamadı. Ondan bir ay sonra ben saç ekimi yaptırdım. Ekstra olarak buz hücre tedavisini de yaptırdım. Benim saçlarım henüz 8. ayda olmasına rağmen çok daha iyi sonuçlar verdi. Saçlarım artık çok daha dolgun ve hacimli. Arkadaşımla haftalık gelişim takibi için birbirimize fotoğraflarımızı atıyoruz. Fotoğraflarda bile aradaki fark net bir şekide anlaşılıyor. İnternette çok iyi araştırma yapın ve buz hücre tekniğini mutlaka soruşturun arkadaşlar…

 • Vedat Demir

  Merhaba ben uzun süredir saç ekimi konusunda araştırmalar yapıyorum saç ekimi konusunda başarınız gerçekten takdir edilecek şekilde buz hücre tedavisi araştırdım sonuçlarının başarısı diğer ekimlere göre neredeyse % 45 lerin üzerinde deniyor bu kadar büyük bir farkı sunabilecek her hangi bir yöntem daha duymamıştım bana acil dönermisiniz

 • KaanAli1907

  Öncelikle saç ekim uzmaları başta olmak üzere tüm ekibinize teşekkür ederim..

  Ekim sürecim ve ekim sonucum çok başarılı ve güzel geçti sadece yıkama günü yoğunluktan birazcık beklemek sonunda kaldım ama benim için sorun değil yoğun olması işinizi ne kadar doğru yaptığınızı gösterir..

  Buzla saç ekimi yaptırmakla tercihimin ne kadar doğru olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum saç kökünün bu işte ne kadar önemli olduğunu gördüm işin aslı çevremde kimse saç ektirdiğimi bilmiyor ve kimse saç ekimi olduğunu fark etmedi doğal oldu sonucum hem işlem önce hemde işlem sırasında gösterdiğiniz samimiyet ve güler yüz için ve sonucumun bu kadar iyi olmasından dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum istediğiniz gibi 1 yıl sonrası sürecimi paylaşıyorum sizlere 🙂

 • Hakan Solmaz

  Merhaba ben 27 yaşımdan itibaren saç kaybı yaşadım ve 30’umda artık saçlarım gitti ve artık ekim yaptırmam gerektiği ile karşı karşıya kaldım araştırmaya başladım ve sonuçlarınızın başarısı beni çok fazla etkiledi çünkü yıllarca saçlarımın döküldüğüne ve yenide çıkacağı günü düşünmekle geçirdim çoğu zamanımı bende ekim sonuçlarını görünce çok heyecanlandım ilk görüşmemi çağrı merkezinden zeliha hanımla yaptım ve randevu oluşturdum 1 ay sonra saç ekimi için Almanyadan istanbula geldim klinikte annalizler yapıldı çıcak kök sayısı saç yapım saç kök değerim değerlendirildi ve buzla saç ekimine karar verildi bende bu süreçte saç ekim uzmanından buzla saç ekimi hakkında bilgi aldım ve gerçekten bu yöntemin başarılı olduguna inandım operasyon sürecince tv izledim sohbet ettim ve merak ettiğim tüm süreçleri ekim esnasında sordum operasyonda çıktıktan sonra süreç tam olarak kafamda canlandı 2. gün yıkama için neler olacağı ve nasıl yıkama yapmam gerktiğinide öğrendikten sonra Almanyaya döndüm saç ekim uzmanının her dediğini harfiyen yerine getirdim ve aradan 1,5 yıl geçti sonuca ben bile inanamıyorum hem doğal hemde başarılı sonuç oldu benim için buzla saç ekiminin başarısını gözlerimle gördüm ve yaşadım ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum…. Sizlere sonucumuda gönderiyorum ellerinize sağlık

 • Suat Sever

  Merhaba ben Suat Saç Ekimi için uzun süre araştırma yaptım ve sonunda en doğru tercih sizin olduğunuza karar verdim çok isabetli karar verdiğimi işlem sonrası anladım..

  Saç ekimi öncesi yaptığımız görüşmelerde buzla saç ekimi hakkında uzmanlarınız bilgi verdiler bende bu tekniğin başarısına ve mantığına güvendim açıkcası bir yıl oldu ekim yaptıralı sonuç ise muazzam benim için sadece yıkama gününde yoğunluktan dolayı bekledim ama olsun bu kadar içten ve samimi çalışanlarınız bunu hissettirmediler bile 🙂

  Benden 1 YILLIK FOTOGRAF İSTEMİŞTİNİZ bu vesile ile sizlere gönderiyorum saç ekimimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Berlinden selmalar

Bir cevap yazın